Ont-Moet Jezelf

Deze cursus vormt een gedegen basis waarbij je kan groeien op je eigen niveau. De ervaring van 20 jaar leert dat dat de deelnemers deze cursus als verrijkend, verhelderend, waardevol en toepasselijk in het dagelijks leven beschrijven. Deze cursus is meer dan een basiscursus. Het vormt een basis dat klopt maar deze cursus is meer dan dat. De ervaring laat zien dat deze cursus datgene aanpakt wat vaak als moeilijk wordt ervaren: “Het integreren van spiritualiteit in je dagelijkse leven en echt dingen oplossen tot in de kern, tot in Moeder Aarde.

De cursus “Ont-moet Jezelf” is dan ook bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling, intuïtieve bewustwording of ook wel spirituele groei of spirituele ontwikkeling genoemd. Van de ene kant ga je jezelf steeds weer op een andere manier ontmoeten en daarnaast ga je jezelf steeds meer ont-moeten.

Er is gekozen voor het Woord “Ontmoeten” omdat dat het met het ontmoeten van jezelf aangeeft. Ook heeft het met ont-moeten te maken, je vrij maken van alle moetens die je jezelf oplegt.

Deze cursus is bedoeld voor spirituele groei, waarbij het gaat om geestelijke ontwikkeling en dus niet specifiek om paranormale vaardigheden. Door spirituele te groeien, komen je paranormale gaven, talenten of vaardigheden automatisch boven. Dit is dan ook één van de uitgangspunten van de cursus.

Het belangrijkste van deze cursus is het VOELEN. Er zijn veel cursussen en boeken die de spirituele wetten beschrijven en uitleggen, maar wat ik door de jaren heb ervaren, is dat veel mensen de kennis en wijsheid hebben maar dat maar weinig mensen ECHT kunnen EN Durven te Voelen. Niet alleen voelen watje wilt voelen maar alles voelen zonder vooroordeel of oordeel! Voor mij bestaat er dan ook maar één weg en dat is de weg aanleren te voelen.

In de gehele cursus staan niet anderen, maar jijzelf centraal. Het gaat dan ook niet om de ander, het gaat niet erom wat anderen van je vinden, het gaat niet om lief en aardig te zijn voor anderen of door anderen aardig en leuk gevonden te worden etc, maar het gaat om jezelf. JIJ BENT BELANGRIJK!

In de cursus komen ook paranormale thema’s aan de orde, maar daardoor is de cursus voor mij geenszins “ zweverig”. Het is een combinatie van hemel en aarde waarbij spiritualiteit door je dagelijkse leven stroomt waarbij je naar eigen keuze wel of niet gebruik maakt van de paranormale vaardigheden, kwaliteiten of talenten die tijdens de cursus naar boven komen. Het “aardse” gebeuren staat in deze cursus voorop omdat het gaat om je eigen hemel te creëren op aarde.

In deze cursus wordt de basis gelegd voor alle vervolgcursussen die binnen de praktijk te volgen zijn. Bij een certificaat van de cursus kun je doorstromen naar andere vervolgcursussen binnen de praktijk.

De doelen van de cursus zijn onder andere:

 • Oplossen van emotionele blokkades door het 4-stappenplan: erkennen, accepteren, doorleven/doorvoelen, loslaten.
 • Ontdekken van je eigen kracht en van hier uit groeien en je eigen leven bepalen en sturen.
 • Het opbouwen van zelfvertrouwen.
 • Aangeven van grenzen naar jezelf toe en naar anderen.
 • Het verschil tussen het positieve en negatieve EGO weten en ervaren.
 • Herkennen van de signalen van het negatieve EGO en daarop handelen.
 • Het omvormen van negatieve gedachten- en gedragspatronen.
 • Jezelf en anderen respecteren en liefdevol behandelen.
 • Het stellen van doelen, het maken van een actieplan en het tot uitvoer brengen.

Naast bovenstaande items, wordt er ook kennis gemaakt met enkele paranormale thema’s, zoals pendelen, aura’s en chakra’s voelen, stenen voelen, aura’s en chakra’s zien, je hoofdgids en beschermengel ontmoeten en het werken met energieën van bomen. In deze cursus zijn deze items als kennismaking toegevoegd.

Tijdens de cursus kom je in contact met de Kracht van je Jezelf, Je Eigen en Unieke Wezen, met diegene en datgene wat je in werkelijkheid bent. In hoeverre je dat doet, hangt voor een groot deel van jezelf af. De cursus leert je meer over je eigen kracht, om van daaruit naar jezelf toe te groeien. Of je nu al langer met persoonlijke ontwikkeling bezig bent of pas begint. Deze cursus laat iedereen groeien in zijn persoonlijkheid. Ieder voor zich, op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo.

In de cursus staan de zeven hoofdchakra’s centraal en de cursus is vanuit deze chakra’s  opgebouwd. In de loop van de cursus worden de chakra’s steeds verder geopend zodat je eigen kracht en je eigen wezen uiteindelijk van binnenuit naar buiten kunnen stralen.

De cursus omvat de volgende onderdelen:

 • Elke maand komt een ander chakra aan de orde.
 • Verschillende meditatievormen.
 • Tekenen en knutselen.
 • Zelfreflectie en reflectie op anderen.
 • Leren met energieën te werken: pendelen, magnetiseren, aura voelen, aura’s zien, helderhorende, -ziende en helderwetende waarnemingen en stenen voelen.
 • Wat zijn de 5 Elementen en wat zijn hun betekenis.
 • Wie vertegenwoordigen de 7 Aarse Lichtstralen (Aartsengelen, Lichtmeesters en Elohim-Engelen) en wat is het verschilt tussen een Engel en een Lichtmeester.
 • Wat zijn affirmatie’s, wat kunnen ze voor jou betekenen en hoe gebruik je ze.
 • Kennismaken met je eigen unieke Beschermengel en Hoofdgids.
 • Activeren van de eigen kracht en oplossen blokkades waardoor je steeds meer jezelf wordt.
 • Jezelf steeds weer opnieuw ontmoeten en ont-moeten, ontdekken en herinneren.

Een bepaalde discipline is tijdens de cursus vereist voor wat betreft het thuis bijhouden van het dagboek en het uitvoeren van de meditaties, oefeningen en opdrachten. Door consequent bezig te zijn, zul je uiteindelijk merken welke effecten en voordelen de oefeningen, opdrachten en meditaties hebben. Vergelijk het met lezen. Je zult eerst het alfabet moeten leren om woorden en zinnen te kunnen maken en te leren lezen en praten.

Doe het niet voor iemand anders maar doe het voor Jezelf. Je Bent het Waard en hebt het Verdiend!!

Start:

 • September 2023 – VOL!!!
 • Heb je interesse? Klik op deze link: CursusOJ

Locatie:

 • De Levensbloem – Edisonstraat 20.

Docent:

 • Mieke Veld-Winkelmolen.

Duur:

 • 16 maanden, elke 4 weken is een les.
 • De lesavond wordt in overleg bepaald.
 • Lestijd: 19.00-21.30 uur (uitloop tot max. 22.00 uur).

Kosten:

 • €40,00 per les, inclusief cursusmateriaal, koffie/thee/versnapering, edelstenen en certificaat.

Aantal:

 • maximaal 6 deelnemers.

Info:

 • info@delevensbloem.eu