Traject “In Balans”.

Dit is een traject van 9 maanden (oktober tot en met juni) voor het verminderen en verbeteren van chronische pijn, burn-out of andere langdurige klachten. Het traject kan ook gevolgd worden om in balans te komen en te blijven. Ook als je interesse hebt om je leven op alle vlakken eens onder de loep te nemen, kun je deelnemen aan dit traject.

Een traject met wekelijks lessen waarbij er een combinatie is van beweging, kracht, lenigheid (rekken en strekken), coördinatie, rust en ontspanning. Ieder vanuit zijn mogelijkheden en zoveel mogelijk afgestemd op jouw als individu. Iedereen kan deelnemen omdat dit de uitgangssituatie is in deze activiteit. Het gaat niet om prestatie maar om verantwoord meedoen en je grenzen kennen!

Naast de wekelijkse les worden er opdrachten en oefeningen aangereikt, vindt er elke 6 weken een evaluatie plaats van de voortgang en de klachten en speelt het individuele karakter een belangrijke rol. 

Er is wekelijks les. De lessen duren 1 1/2 uur en er is een 1/2 uur voor iets te drinken en en evalueren van de les. dus in totaal 2 uur Beweging (niet sporten), kracht, rekken/strekken, coördinatie, ontspanning en rust komen aan bod. Niet alleen vanuit het lichamelijk aspect maar ook op het geestelijke vlak. De oefeningen kunnen staand, zittend, zittend op een stoel of liggend worden uitgevoerd. Samen kijken we naar de mogelijkheden die jij hebt!

De praktische lessen worden aangevuld met lessen waarbij ook thema’s besproken worden die belangrijk zijn en die aanvullend het traject ondersteunen.

Het programma is opgebouwd rondom de 5 Pijlers voeding, beweging, ontspanning, rust en slaap. Deze 5 Pijlers worden niet alleen lichamelijk bekeken maar ook op vanuit het geestelijke vlak.

In dit traject zal je zelf wel actief aan de slag moeten willen gaan! Jij hebt de regie en jij bent meester over jouw leven. Het is een cadeau aan jezelf.

Waarom zo’n traject?

In de praktijk komen veel cliënten met pijnklachten en chronische klachten. Het zijn vaker complexe casussen die een brede aanpak vereisen waarbij ook de cliënt een belangrijke eigen rol heeft. Omdat de behandeling op dat moment voorop staat zijn de factor tijd en de factor financiën vaak een belemmering om andere aspecten die bij de behandeling aan bod zouden moeten komen, voldoende te bespreken. Ook blijkt dat het voor cliënten vaak moeilijk is om hierin een weg te vinden en hoe de dingen aan te pakken. Ze willen wel maar weten niet hoe?

Uit ervaring blijkt ook dat iets doen in groepsverband vaak die extra impuls geeft om dingen te gaan aanpakken en te doen. Het sociale aspect speelt hierbij ook een belangrijke rol. Je gaat samen op pad. Ook het besef dat je niet alleen bent en niet de enige bent met deze klachten heeft een positief effect op de behandeling. Er dient wel in groepsverband ervoor gewaakt te worden dat er voldoende ruimte en mogelijkheden zijn voor het individuele aspect.

Hoe ziet het programma “In Balans” er ongeveer uit?

De hieronder aangegeven 3 fases zijn voor het gemak statisch apart weergegeven. In de praktijk kunnen deze fases voor een deel in elkaar overlopen en zijn het dynamische, bewegende, processen. Individueel wordt gekeken wat de wensen zijn en welke onderdelen dan noodzakelijk zijn.

Fase 1: Inventarisatie.

 • In kaart brengen van de klachten en de eventueel beperkingen door deze klachten.
 • Je leefstijl (voeding, beweging, ontspanning, rust en slaap) in kaart brengen.
 • Eventuele medicijnen en/of andere klachten in kaart brengen.
 • Bekijken of er overleg met huisarts en/of specialist noodzakelijk is.
 • Doelen maken.
 • Struikelblokken/valkuilen in kaart brengen.

Fase 2: Ontdekken en onderzoeken.

 • Zelf onderzoeken en ontdekken wat voor jou wel en niet werkt.
 • Onderzoeken wat je leuk vindt om te bewegen en te ontspannen.
 • Hoe je naar een levensstijl gaat die voor jou passend is en waarbij de klachten verminderen.
 • Hoe je kan gaan uitbouwen zonder direct een sterke verergering of verslechtering van klachten te krijgen.
 • Hoe kun je je leven opnieuw vorm geven met meer balans en evenwicht.
 • Deze fase gaat vooral over waarbij heb je wel/geen baat en wat is voor jou toepasbaar.
 • Je lichaam en psyche beter leren kennen en de signalen gaan herkennen en hier actie aan verbinden indien dit nodig is.

Fase 3: Jouw Levensstijl en jouw handvaten voor de toekomst.

 • Doelen realiseren.
 • Veranderingen doorvoeren.
 • Begrijpen hoe je kan opbouwen.
 • Het dilemma van keuzes maken oplossen.
 • Weten wanneer je zou moeten terugschakelen.
 • Welke andere tools heb je nog nodig in jouw proces?

Het traject stopt na 9 maanden en dan vindt er een eindevaluatie plaats. Dan wordt bekeken of je genoeg handvaten hebt en er niks meer nodig is of dat er nog wat nodig is en/of er zijn nog wensen. Mochten er nog dingen nodig zijn dan wordt dit verder opgepakt en concreet gemaakt.

Start:

 • In overleg met deelnemers, in de avonduren of overdag. Indien gewenst kan er vooraf een info-avond worden gepland.

Locatie:

 • De Levensbloem – Edisonstraat 20.

 Docent:

 • Hens Renierkens.

 Duur:

 • 9 maanden.
 • Tussen kerst en nieuwjaar zijn er geen lessen.

 Kosten:

 • €450,00 voor het totale traject “In Balans”. Dit kan in maandelijkse termijnen worden betaald (€50,00 per maand).

 Aantal:

 • Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers.

 Info:

 • Email: info@delevensbloem.eu
 • Mobiel: 06-51571166.