Hypno- en regressietherapie

Hypnotherapie als psychotherapie:

Hypnotherapie is een (psycho)therapie waarbij hypnose wordt ingezet als hulpmiddel. Dat is een simpele uitleg maar het blijkt dat er veel onduidelijkheid en ook nieuwsgierigheid bestaat over deze behandelvorm. Soms bestaat er zelfs onzekerheid en angst over hypnose, en worden voorbeelden aangehaald van rare of griezelige toestanden. Dan gaat het er vooral om iets geks mee te maken in een show waar iedereen om kan lachen. Klinische hypnose heeft hier niets mee te maken. De hypnose heeft uitsluitend een therapeutisch doel en men werkt met verbeelding en zelfsuggestie in een rustige, kalme toestand, met het accent op reflectie en communicatie.

De toepassing van trance:

Iedereen maakt dagelijks tranceachtige toestanden mee, bijvoorbeeld ergens helemaal in verdiept zijn. Bij hypnotherapie wordt de de trance bewust opgeroepen voor een bepaald doel. De hypnose is dus geen doel op zich, het doel is de therapeutische begeleiding die wordt aangeboden. Er kan tijdens de behandeling gekozen worden uit een breed scala van therapeutische technieken. De keuze hangt samen met het doel van de behandeling en met de problematiek/ hulpvraag van de cliënt. Ontdekkende technieken, traumaverwerking, directe aanpak van angstklachten, gedragstherapie en allerlei vormen van veranderingstechnieken komen in aanmerking. 

Lichamelijke, psychische en emotionele klachten:

Hypnotherapie kan worden ingezet bij zowel lichamelijke, psychische als emotionele klachten met als doel deze te verminderen of op te lossen. Ook bij verbeteren en versterken van prestaties, van gevoelens of ervaring van het ‘zelf’ kan hypnotherapie toegepast worden. De symbolische processen, herinneringen en gevoelens helpen de cliënt zijn probleem of conflict te begrijpen en op te lossen. Werkvormen als visualiseren en imagineren (innerlijke verbeelding) kunnen heel positief en prettig worden ervaren. Belangrijk onderdeel van deze therapie is het versterken van positieve gevoelens, contact herstellen met de eigen innerlijke kracht en opnieuw leren genieten.
Onze beleving en gedrag wordt door onbewuste drijfveren beïnvloed, door wat in het onbewuste is opgeslagen. Soms zijn ervaringen niet goed opgeslagen en zijn er storende conditioneringen ontstaan. Dit kan leiden tot onbegrepen reacties, beperkende conclusies, angst, rouw, verdriet, en gedragsproblemen.

Wat maakt hypnotherapie effectief?

De trance zelf wordt beschreven als een toestand van een verhoogd niveau van bewustzijn, van een naar binnen gerichte, verhoogde concentratie en een toegenomen openheid voor suggestie. De hypnotherapeut communiceert rechtstreeks met het onbewuste van de cliënt. Dat is het doel van de hypnose en het taalgebruik van de therapeut schept daarbij een brug tussen het bewuste en het onbewuste. Zo wordt het kritisch bewustzijn, het logische denksysteem, gepasseerd. Maar het observerende vermogen blijft altijd aanwezig, zelfs tijdens diepe trance. Als het nodig is kan iemand meteen terugkomen in het normale denken. Dit wordt weleens dubbelbewustzijn genoemd. Aan de ene kant is men sterk bezig met wat in de trance beleefd en ervaren wordt, aan de andere kant blijft een deel van het bewustzijn zich bewust van het hier en nu. Dit betekent dat iemand niet gedwongen kan worden om iets te zeggen of te doen wat hij niet wil. Direct uit de hypnose komen is dan ook altijd mogelijk.

Bij welke klachten is hypnotherapie aangewezen?

Hypnotherapie is aangetoond werkzaam bij een breed scala aan problemen. Vooral bij vage en onbegrepen klachten zoals bij leegte, matte of verdrietige gevoelens, bij diffuse angsten en zeurende pijnen. Bij psychosomatische klachten, conversie, SOLK, (somatisch onvoldoende verklaarde klachten) kan hypnotherapie zelfs de beste keuze zijn. Wetenschappelijk aangetoond zijn de positieve resultaten bij behandeling van het prikkelbaar darmsyndroom (PDS), en de medische hypnotherapie bij behandeling van kinderen met buikpijn.

Voor wie is hypnotherapie geschikt?

Er zijn geen speciale eigenschappen nodig om in trance te kunnen raken en deze methode is daarom voor vrijwel iedereen geschikt. In het algemeen wordt hypnose niet toegepast bij klachten als psychose, dwangstoornissen en klinische depressie. Ook voor kinderen is de werkwijze met verbeelding heel geschikt. Door middel van verhalen, sprookjes, fantasie (imaginatie) zijn goede resultaten te bereiken.
Hypnose of hypnotherapie is een zeer effectieve behandelmethode om verborgen herinneringen en traumatische ervaringen eenvoudig naar boven te halen. De trance of hypnosetoestand is een bewuste toestand waarbij jezelf de regie behoud en alles bewust meemaakt wat er gebeurt. Met hypnotherapie kun je ingesleten patronen en negatieve reacties hierop opsporen en behandelen. Met name hardnekkige problematiek kan met hypnotherapie vaak succesvol worden aangepakt. Met positieve suggesties beïnvloedt je het onderbewustzijn zodat je opnieuw in balans komt. Je kent een specifieke hypnosemethode kiezen om klachten, zoals angsten, trauma’s, verslavingen en psychosomatische aandoeningen te behandelen, zoals bijvoorbeeld gedragsstoornissen en geestelijke of emotionele problemen.